สรุปจำนวนกรุ๊ปเลือด

# กรุ๊ปเลือด จำนวน (คน)
1*** ไม่ระบุ ***3,267
2A2,248
3AB3
4B20
5O46
รวม5,584

* แสดงเฉพาะนักเรียนที่ยังศึกษาอยู่เท่านั้น