สรุปจำนวนกรุ๊ปเลือด

# กรุ๊ปเลือด จำนวน (คน)
1*** ไม่ระบุ ***3,965
2A2,880
3AB9
4B56
5O87
รวม6,997

* แสดงเฉพาะนักเรียนที่ยังศึกษาอยู่เท่านั้น