สรุปจำนวนกรุ๊ปเลือด

# กรุ๊ปเลือด จำนวน (คน)
1*** ไม่ระบุ ***3,230
2A2,757
3AB9
4B56
5O88
รวม6,140

* แสดงเฉพาะนักเรียนที่ยังศึกษาอยู่เท่านั้น