สรุปจำนวนกรุ๊ปเลือด

# กรุ๊ปเลือด จำนวน (คน)
1*** ไม่ระบุ ***3,182
2A2,319
3AB3
4B19
5O46
รวม5,569

* แสดงเฉพาะนักเรียนที่ยังศึกษาอยู่เท่านั้น