สรุปจำนวนกรุ๊ปเลือด

# กรุ๊ปเลือด จำนวน (คน)
1*** ไม่ระบุ ***5,645
2A1,846
3AB1
4B10
5O24
รวม7,526

* แสดงเฉพาะนักเรียนที่ยังศึกษาอยู่เท่านั้น