สรุปจำนวนกรุ๊ปเลือด

# กรุ๊ปเลือด จำนวน (คน)
1*** ไม่ระบุ ***3,257
2A1,810
3AB1
4B7
5O18
รวม5,093

* แสดงเฉพาะนักเรียนที่ยังศึกษาอยู่เท่านั้น