สรุปจำนวนนักเรียน

# ระดับชั้น/แผนกวิชา ชาย หญิง รวม
1มัธยมศึกษาปีที่ 1185270455
2มัธยมศึกษาปีที่ 2210261471
3มัธยมศึกษาปีที่ 3293344637
4มัธยมศึกษาปีที่ 3 (เรียนจบแล้วปี60)000
5มัธยมศึกษาปีที่ 3 (เรียนจบแล้วปี61)000
6มัธยมศึกษาปีที่ 3 (เรียนจบแล้วปี62)000
7มัธยมศึกษาปีที่ 3 (เรียนจบแล้วปี63)000
8มัธยมศึกษาปีที่ 4181265446
9มัธยมศึกษาปีที่ 5164287451
10มัธยมศึกษาปีที่ 6273546819
11มัธยมศึกษาปีที่ 6 (เรียนจบแล้ว60)000
12มัธยมศึกษาปีที่ 6 (เรียนจบแล้ว61)000
13มัธยมศึกษาปีที่ 6 (เรียนจบแล้ว62)000
14มัธยมศึกษาปีที่ 6 (เรียนจบแล้ว63)000
รวม:1,3061,9733,279

* แสดงเฉพาะนักเรียนที่ยังศึกษาอยู่เท่านั้น