สรุปจำนวนนักเรียน

# ระดับชั้น/แผนกวิชา ชาย หญิง รวม
1มัธยมศึกษาปีที่ 1203253456
2มัธยมศึกษาปีที่ 2195278473
3มัธยมศึกษาปีที่ 34936371130
4มัธยมศึกษาปีที่ 3 (เรียนจบแล้วปี60)000
5มัธยมศึกษาปีที่ 3 (เรียนจบแล้วปี61)000
6มัธยมศึกษาปีที่ 3 (เรียนจบแล้วปี62)000
7มัธยมศึกษาปีที่ 3 (เรียนจบแล้วปี63)000
8มัธยมศึกษาปีที่ 3 (เรียนจบแล้วปี64)5363116
9มัธยมศึกษาปีที่ 4194267461
10มัธยมศึกษาปีที่ 5170296466
11มัธยมศึกษาปีที่ 664010221662
12มัธยมศึกษาปีที่ 6 (เรียนจบแล้ว60)000
13มัธยมศึกษาปีที่ 6 (เรียนจบแล้ว61)000
14มัธยมศึกษาปีที่ 6 (เรียนจบแล้ว62)000
15มัธยมศึกษาปีที่ 6 (เรียนจบแล้ว63)000
16มัธยมศึกษาปีที่ 6 (เรียนจบแล้ว64)128287415
รวม:2,0763,1035,179

* แสดงเฉพาะนักเรียนที่ยังศึกษาอยู่เท่านั้น