สรุปจำนวนนักเรียน

# ระดับชั้น/แผนกวิชา ชาย หญิง รวม
1มัธยมศึกษาปีที่ 1196277473
2มัธยมศึกษาปีที่ 2181263444
3มัธยมศึกษาปีที่ 3290315605
4มัธยมศึกษาปีที่ 3 (เรียนจบแล้วปี60)000
5มัธยมศึกษาปีที่ 3 (เรียนจบแล้วปี61)000
6มัธยมศึกษาปีที่ 3 (เรียนจบแล้วปี62)000
7มัธยมศึกษาปีที่ 3 (เรียนจบแล้วปี63)000
8มัธยมศึกษาปีที่ 3 (เรียนจบแล้วปี64)5866124
9มัธยมศึกษาปีที่ 4171289460
10มัธยมศึกษาปีที่ 5177255432
11มัธยมศึกษาปีที่ 6286518804
12มัธยมศึกษาปีที่ 6 (เรียนจบแล้ว60)000
13มัธยมศึกษาปีที่ 6 (เรียนจบแล้ว61)000
14มัธยมศึกษาปีที่ 6 (เรียนจบแล้ว62)000
15มัธยมศึกษาปีที่ 6 (เรียนจบแล้ว63)000
16มัธยมศึกษาปีที่ 6 (เรียนจบแล้ว64)128287415
รวม:1,4872,2703,757

* แสดงเฉพาะนักเรียนที่ยังศึกษาอยู่เท่านั้น