สรุปจำนวนเชื้อชาติ

# เชื้อชาติ จำนวน (คน)
1*** ไม่ระบุ ***110
2กัมพูชา1
3จีน4
4พม่า153
5ฟิลิปปิน1
6อื่น ๆ35
7ไทย5,280
รวม5,584

* แสดงเฉพาะนักเรียนที่ยังศึกษาอยู่เท่านั้น