สรุปจำนวนเชื้อชาติ

# เชื้อชาติ จำนวน (คน)
1*** ไม่ระบุ ***107
2กัมพูชา1
3จีน4
4พม่า157
5ยังไม่ระบุ1
6อื่น ๆ35
7ไทย5,835
รวม6,140

* แสดงเฉพาะนักเรียนที่ยังศึกษาอยู่เท่านั้น