สรุปจำนวนเชื้อชาติ

# เชื้อชาติ จำนวน (คน)
1*** ไม่ระบุ ***109
2กัมพูชา1
3จีน4
4พม่า198
5ยังไม่ระบุ1
6อินเดีย1
7อื่น ๆ37
8ไทย6,646
รวม6,997

* แสดงเฉพาะนักเรียนที่ยังศึกษาอยู่เท่านั้น