สรุปจำนวนเชื้อชาติ

# เชื้อชาติ จำนวน (คน)
1*** ไม่ระบุ ***115
2จีน3
3พม่า123
4ฟิลิปปิน1
5อื่น ๆ31
6ไทย4,820
รวม5,093

* แสดงเฉพาะนักเรียนที่ยังศึกษาอยู่เท่านั้น