สรุปจำนวนเชื้อชาติ

# เชื้อชาติ จำนวน (คน)
1*** ไม่ระบุ ***90
2กัมพูชา1
3จีน4
4พม่า213
5อินเดีย1
6อื่น ๆ40
7ไทย7,177
รวม7,526

* แสดงเฉพาะนักเรียนที่ยังศึกษาอยู่เท่านั้น