สรุปจำนวนเชื้อชาติ

# เชื้อชาติ จำนวน (คน)
1*** ไม่ระบุ ***111
2กัมพูชา1
3จีน4
4พม่า151
5ฟิลิปปิน1
6อื่น ๆ35
7ไทย5,266
รวม5,569

* แสดงเฉพาะนักเรียนที่ยังศึกษาอยู่เท่านั้น