สรุปจำนวนสัญชาติ

# สัญชาติ จำนวน (คน)
1*** ไม่ระบุ ***119
2จีน5
3พม่า139
4อื่น ๆ2
5ไทย5,875
รวม6,140

* แสดงเฉพาะนักเรียนที่ยังศึกษาอยู่เท่านั้น