สรุปจำนวนสัญชาติ

# สัญชาติ จำนวน (คน)
1*** ไม่ระบุ ***121
2จีน5
3พม่า175
4อื่น ๆ2
5ไทย6,694
รวม6,997

* แสดงเฉพาะนักเรียนที่ยังศึกษาอยู่เท่านั้น