สรุปจำนวนสัญชาติ

# สัญชาติ จำนวน (คน)
1*** ไม่ระบุ ***103
2จีน5
3พม่า192
4ไทย7,226
รวม7,526

* แสดงเฉพาะนักเรียนที่ยังศึกษาอยู่เท่านั้น