สรุปจำนวนสัญชาติ

# สัญชาติ จำนวน (คน)
1*** ไม่ระบุ ***122
2จีน5
3พม่า134
4ฟิลิปปิน1
5ไทย5,307
รวม5,569

* แสดงเฉพาะนักเรียนที่ยังศึกษาอยู่เท่านั้น