สรุปจำนวนสัญชาติ

# สัญชาติ จำนวน (คน)
1*** ไม่ระบุ ***121
2จีน5
3พม่า136
4ฟิลิปปิน1
5ไทย5,321
รวม5,584

* แสดงเฉพาะนักเรียนที่ยังศึกษาอยู่เท่านั้น