สรุปจำนวนสัญชาติ

# สัญชาติ จำนวน (คน)
1*** ไม่ระบุ ***124
2จีน5
3พม่า114
4ฟิลิปปิน1
5ไทย4,849
รวม5,093

* แสดงเฉพาะนักเรียนที่ยังศึกษาอยู่เท่านั้น