การปรับปรุง

v.4.4.7 (02 มกราคม 2563)

  • หน้าจอ ข้อมูลบุคลากร เพิ่มระบบถังขยะ โดยเมื่อรายชื่อครูนั้นๆ ถูกเลือกเข้าถังขยะ (จะไม่ใช่การลบ) รายชื่อครูดังกล่าวจะไม่ปรากฏบนหน้าจอต่างๆ และในการประมวลผลลงเวลาครู, การเช็คชื่อเข้าแถวครู ระบบจะไม่เลือกรายชื่อครูในถังขยะมาประมวลผล (ข้อมูลเดิมจะไม่มีผล) แต่ในส่วนของรายงานจะยังคงแสดงรายชื่อครูดังกล่าวหากมีข้อมูลเดิม
    • ภาพด้านล่าง แสดงการย้ายเข้าถังขยะ
    • ภาพด้านล่าง แสดงการย้ายออกจากถังขยะ