สรุปจำนวนศาสนา

# ศาสนา จำนวน (คน)
1*** ไม่ระบุ ***107
2คริสต์162
3พุทธ5,576
4อิสลาม292
5ฮินดู1
6ไม่ระบุ2
รวม6,140

* แสดงเฉพาะนักเรียนที่ยังศึกษาอยู่เท่านั้น