สรุปจำนวนศาสนา

# ศาสนา จำนวน (คน)
1*** ไม่ระบุ ***111
2คริสต์154
3พุทธ5,028
4อิสลาม274
5ฮินดู1
6ไม่ระบุ1
รวม5,569

* แสดงเฉพาะนักเรียนที่ยังศึกษาอยู่เท่านั้น