สรุปจำนวนศาสนา

# ศาสนา จำนวน (คน)
1*** ไม่ระบุ ***110
2คริสต์155
3พุทธ5,043
4อิสลาม274
5ฮินดู1
6ไม่ระบุ1
รวม5,584

* แสดงเฉพาะนักเรียนที่ยังศึกษาอยู่เท่านั้น