สรุปจำนวนศาสนา

# ศาสนา จำนวน (คน)
1*** ไม่ระบุ ***108
2คริสต์185
3พุทธ6,369
4อิสลาม331
5ฮินดู2
6ไม่ระบุ2
รวม6,997

* แสดงเฉพาะนักเรียนที่ยังศึกษาอยู่เท่านั้น