สรุปจำนวนศาสนา

# ศาสนา จำนวน (คน)
1*** ไม่ระบุ ***90
2คริสต์193
3พุทธ6,887
4อิสลาม353
5ฮินดู2
6ไม่ระบุ1
รวม7,526

* แสดงเฉพาะนักเรียนที่ยังศึกษาอยู่เท่านั้น