สรุปจำนวนศาสนา

# ศาสนา จำนวน (คน)
1*** ไม่ระบุ ***114
2คริสต์133
3พุทธ4,607
4อิสลาม239
รวม5,093

* แสดงเฉพาะนักเรียนที่ยังศึกษาอยู่เท่านั้น